AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE AWT IMAGE درباره پروانه‌ها AWT IMAGE
bar

درباره پروانه‌ها
فناوری وب با پيشرفت‌های روزافزون خود توانسته است فاصله‌ها را کم کند. استفاده از اين فناوری در روزگاری که ثانيه‌های زمان به سرعت در گذرند و آدمی را فرصتی برای هدر دادن باقی نمانده است می تواند ارزش افزوده فراوانی به همراه داشته باشد. اما وقتی که به غير از اتلاف وقت، دشواری جابجايی نيز با مشکلاتی همراه يا چه بسا غير ممکن باشد، استفاده از فناوری وب برای برقراری ارتباط از راه دور ارزش و اهميت بيشتری می‌يابد.

در طرح پروانه‌ها سعی خواهد شد با تامين زيرساخت‌های مورد نياز برای برپايی پايگاه های وب افراد و سازمان‌های مردمی و خيريه که در زمينه توانيابی خدماتی ارايه می‌دهند، وبا استفاده از ابزارهای وب ساز آسان و سريع، پايگاه های اينترنتی مورد نياز معلولين با مشارکت خود آنها ساخته و به‌روزرسانی شوند. اين پايگاه‌ها به تدريج شبکه‌ای اطلاعاتی را فراهم خواهند نمود که به بررسی مشکلات معلولين، ارايه راهکار، اطلاع‌رسانی درباره اخبار و قوانين و مشاوره و آموزش خواهد پرداخت. از سوی ديگر اين شبکه به مسوولان امکان خواهد داد تا بتوانند با مشکلات اين قشر از جامعه آشنا شده و آنها را در تصميم‌گيريهای خود لحاظ کنند.


افراد و موسساتی که در طرح پروانه‌ها مشارکت داشته‌اند يا خواهند داشت عبارتند از:

  • دکتر محمد کمالی- ناظر و مشاور علمی طرح
  • عليرضا نعمتی- مدير و مشاور فنی طرح
  • آقای محمد رضا دشتی- هماهنگی و راهنمايی
  • حسن قلی‌پور خطير- برنامه نويس
  • خانم فتانه عسگری- آموزش برنامه‌ها
  • آقای محمود همتی ترابی- گرافيست

فهرست پايگاه‌هايی که پروانه‌ها را معرفی کرده‌اند عبارتند از:

bar
bar AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE   AWT IMAGE AWT IMAGE bar